PARTNER EGYETEMEK / Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

2017.06.14.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Azzal, hogy az intézmény Wekerle Sándorról kapta nevét, főiskolánk alapítójának szándéka az volt, hogy Magyarország egyik legzseniálisabb államférfijának nevét újra köztudatba emelje. A több mint húsz éves képzési múlttal rendelkező ATALANTA oktatási cégcsoport legújabb tagja a főiskola, amely előzményeit tekintve, komoly tapasztalatokkal rendelkezik a közoktatás és a felnőttképzés területén.​

Foundation Year

BA in Commerce and Marketing

A KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak hallgatói a legkedveltebb szakok egyikén szerezhetnek elméleti tudást és gyakorlatban alkalmazható szemléletet, miközben készségeik fejlődnek az önálló és a csoportmunka terén. Jó hangulatú közösségben, levelező tagozaton, akár munka vagy család mellett is, igazi bachelor képzésben van lehetőségük a főiskolán elmélyülni a kereskedelmi vállalatok, a gazdasági szervezetek és a piaci folyamatok megértésében és előrejelzésében, valamint a fogyasztók magatartásának megismerésébe.

szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon

BA in Business

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

MBA

A Business administration specializáció az Üzletszervezés és irányítás specializáció által nyújtott ismeretanyag elsajátítását teszi lehetővé idegen nyelven (angolul). Lehetőséget teremt a Kereskedelem és Marketing szakos hallgatóknak, hogy a vállalatirányításhoz szükséges speciális ismereteket mélyebben megismerjék és elsajátítsák.

MA in Marketing

A marketing menedzser a különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végez marketingtevékenységet. Marketing stratégiát alakít ki, különböző szervezeteket, folyamatokat és programokat irányít, kapcsolatot tart belső és külső szervezetekkel. Kreatív gondolkodásával és ötleteivel kitalálja egy cég piacpolitikai lépéseit, például egy új termék bevezetését vagy egy új szolgáltatás megjelenését. Megszervezi a marketing területen dolgozó munkatársai munkáját, miközben folyamatosan motiválja őket.

végzettség neve: Marketing manager


« Vissza az előző oldalra!

Afrikáért Alapítvány - MagyarAfrikáért Alapítvány - Francia