PARTNER EGYETEMEK / Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola

2017.06.14.Kodolányi János Főiskola

Felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterszakokon versenyképes tudással rendelkező szakembereket képzünk, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt kiemelkedő teljesítményre képesek. Legfontosabb tudományos küldetése a térségfejlesztésben, területfejlesztésben való hatékony közreműködés. A közeli jövőben a KJF a hazai felsőoktatás olyan nemzetközileg elismert alkalmazott kutatások egyeteme kíván lenni, amely a társadalom állandóan változó igényeinek megfelelő képzéséket, illetve a hazai és a nemzetközi foglalkoztatási trendekhez illő, keresett szakmákat kínál.

Foundation year

BA in Tourism

A Kodolányin, mely Magyarország egyik legnagyobb múltú turisztikai képzőhelye, elismert és tapasztalt szakemberektől tanulhatsz. Nálunk izgalmas, élményekkel teli órák keretében korszerű, piacképes tudás birtokába juthatsz a turisztikai vállalkozások vezetéséről, gazdálkodásáról és üzleti folyamatainak irányításáról, menedzseléséről. Képzésünkön a nemzetközi turizmus aktuális trendjeit is megismered. Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz a turisztikai termékfejlesztés legdinamikusabban fejlődő területén, a gasztroturizmus, aktív turizmus, kreatív turizmus világába is belekóstolhatsz. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket kapsz a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretén belül. 

Végzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (a választott szakirány megjelölésével)

További információ:

https://www.kodolanyi.hu/en/icp/study_abroad/undergraduate/tourism

BA in Business

A mi képzésünk különlegessége abban rejlik, hogy az alapozó általános tárgyak, mint a menedzsment, üzleti kommunikáció, pénzügyek, számvitel, marketing mellett elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk a gazdasági informatika, a marketingkommunikáció és a napjainkban egyre fontosabbá váló zöldgazdaság tudományterületén. Ezek a területek dinamikusan fejlődnek, hiány van képzett szakemberekből, így végzettségeddel könnyen találsz majd munkát. A gazdasági életben aktívan tevékenykedő ismert és elismert szakemberektől is tanulhatsz, jól működő kapcsolatokat ápolunk a vállalati szektorral.

Végzettség megnevezése: Közgazdász, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (választott szakirány megjelölésével)

További információ: https://www.kodolanyi.hu/en/icp/study_abroad/undergraduate/business

BA in International Relations

Képzésünk a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi szakmai műhelye, immár másfél évtizede cserélik fel az iskolapadot sikeres végzettekeink kiemelkedő munkakörökre. Szakunk gyakorlatorientált képzés, hallgatóink az első perctől kezdve elméleti tanulmányaik mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, emellett Nemzetközi Szalon rendezvényeinkkel házhoz hozzuk a magyar és nemzetközi diplomáciai élet szereplőit. Nálunk már a tanulmányaid alatt szakmai kapcsolatokra és gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nem csak tanulnak, hanem különböző projektfeladatokkal és szakmai gyakorlatokkal tapasztalatokat szerezhetnek.

Végzettség megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok szakértő

További információ: https://www.kodolanyi.hu/en/icp/study_abroad/undergraduate/international_studies

MSC in Tourism

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a non-profit szférában működő turisztikai szervezeteknél. Ismerni fogod a turizmus szektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű tervezésre és megvalósításra, és magas szintű menedzsment-ismereteinek köszönhetően alkalmas leszel a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.

Végzettség neve: okleveles közgazdász, turizmus menedzsment szakon - Economist in Tourism Management

További információ: https://www.kodolanyi.hu/en/icp/study_abroad/graduate-program/tourism-management

 

MSC in Enterprise Development

Képzésünkön nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon sajátíthatod el az elméleti és módszertani ismeretanyagot, így képes leszel a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A magas szintű vállalkozásfejlesztési, innováció-elméleti és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmas leszel a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A nálunk tanultak segítenek abban, hogy saját vállalkozást hozz létre, azt korszerű menedzsmentismeretek alapján működtesd.

Végzettség neve: Okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon - Economist in Business Development

További információ: http://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/en/e_brossura_business_msc.pdf 

 

MA in International Relations

Képzésünk személyiség és feladat központú foglalkozások segítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél.

Végzettség neve: Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (International Relations Expert)

További információ: http://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/en/e_brossura_international_relations_ma.pdf


« Vissza az előző oldalra!

Afrikáért Alapítvány - MagyarAfrikáért Alapítvány - Francia