PARTNER EGYETEMEK / Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem

2017.06.14.Budapesti Gazdasági Egyetem

Az Intézmény négy alap- és három mesterképzési szakot indít idegen nyelven (angol, német, francia) is, melyeken összesen több mint 1000 magyar és külföldi hallgató tanul. Több idegen nyelvű képzés esetén a BGE hallgatóinak lehetőségük van két oklevél megszerzésére (kettős diplomát adó képzések), a BGE diplomája mellett például az angol, francia, holland, német vagy spanyol partnerintézmény oklevelét is megkaphatják. Az Egyetem kiemelt szerepet tulajdonít a gyakorlatorientált oktatásnak, valamint a nemzetközi és hazai vállalkozásokkal fenntartott kapcsolatainak. 

BA En Économie Internationale – nemzetközi gazdálkodás angol/francia nyelven

A képzés célja olyan, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, továbbá szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A szakirányú specializáció függvényében mélyen ismerik a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; a logisztika, ezen belül a nemzetközi szállítmányozás és beszerzés területét; a nemzetközi kapcsolattartás és kommunikáció kérdéseit; továbbá a szűken vett nemzetközi gazdasági területen túl az egyéb nemzetközi tevékenységek területét itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél.

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA)

szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

további információ: https://en.uni-bge.hu/Courses/International_Business_Economics_in_French, https://en.uni-bge.hu/Courses/International_business_economics_in_English

 

BA En Gestion Internationale – pénzügy és számvitel angol nyelven

A szakon szervezett képzés célja felsőfokú pénzügyi, számviteli, szervezési ismeretekkel, elméleti alapokkal és gyakorlati készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik szakterületükön átfogó tudással és készséggel rendelkeznek. A képzésen belül meghatározó szerepe van a gyakorlatorientáltságnak, ugyanis a munkaerőpiac igénye e tekintetben meghatározó.

A képzés célja, hogy a magyar nyelvű akkreditált pénzügyi és számviteli szakra építve, az angolszász és egyéb nemzetközi sajátosságokkal kiegészítve angol nyelven folytatott oktatás keretében olyan közgazdászokat képezzünk, akik tárgyalóképes üzleti angol nyelvtudásuk és magas szintű szaktudásuk következtében mind a magyar, mind a magyartól eltérő, multinacionális vállalati környezethez egyaránt megfelelően tudnak alkalmazkodni.

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA)

szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

további információ: https://en.uni-bge.hu/Courses/Finance_and_Accounting_in_English


« Vissza az előző oldalra!

Afrikáért Alapítvány - MagyarAfrikáért Alapítvány - Francia