MI AZ A GLOBAL TALENT PROGRAM?

 

KONGÓI-MAGYAR FELSŐOKTATÁSI PROGRAM

A PROGRAM

Az Afrikáért Alapítvány számos magyar és kongói felsőoktatással foglalkozó szervezet együttműködésével a két ország közti hosszútávú és sokoldalú együttműködés létrehozásán dolgozik. A Global Talent program elsődleges célja a tehetséges kongói diákok önköltséges, ill. ösztöndíjas támogatása magyarországi felsőfokú tanulmányaik végzésében. A programban résztvevő fiatalokat a kiválasztástól a felvételin át a diploma megszerzéséig    és    későbbi    pályára     állításukig figyelemmel kíséri az Alapítvány. A Global Talent program az Afrika és Magyarország közötti tudományos híd kiépítésén túl más szektorokra (kultúra, turizmus, gazdaság, diplomácia) is ösztönzően kíván hatni. Az Afrikáért Alapítvány Afrikában és Magyarországon való állandó  jelenléte, valamint részvétele nemzetközi fejlesztési és együttműködési projektekben hatékonyan hozzájárul a hallgatók tudásának visszaforgatásához a fenti célok elérésének reményében.

 

A GLOBAL TALENT PROGRAM CÉLKITŰZÉSEIA Global Talent program elsődleges célja a tehetséges kongói diákok önköltséges, ill. ösztöndíjas támogatása magyarországi felsőfokú tanulmányaik végzésében. A GT a bilaterális tudástranszfer segítségével hozzájárul mind a magyar, mind az afrikai kulturális, turisztikai, gazdasági és diplomáciai területek fejlődéséhez. A tudományos partnerségen (diák- és oktatói csereprogramok, konferenciák, szakmai anyagok) keresztül megvalósuló szellemi tőkebefektetés a diplomás hallgatók személyében hozzájárul a jövőbeni afrikai-magyar kapcsolatok sikerességéhez. Emellett az ismeretek és a humán tőke áramlása a programban résztvevő magyar egyetemek számára elősegíti mind a nemzetköziesedést, mind a finanszírozhatóságot.

A fentiek megvalósításához a Program az alábbiakat tűzte ki célul:

 1.  A Diák és Árvatámogatás program továbbfejlesztése: a 10 év óvoda, illetve általános és középiskolai intézmények támogatása után a diák és árvatámogatási program kiterjesztése a felsőoktatásra (diák- és oktatói csereprogramok, miniösztöndíj-rendszer 1-2 rászoruló diák részére, stb.)
 2. Hosszútávú együttműködés a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) és Magyarország között: a program az egyik kulcsa a két ország közötti multiszektoriális (oktatási, gazdasági, turisztikai és kulturális) kapcsolatok fejlesztésének
 3. Déli nyitás támogatása: gazdasági szakemberek képzése, diplomáciai és gazdasági kapcsolatok erősítése4
 4. „Állandó képviselet”: Magyarország állandó jelenléte a KDK-ban és a KDK állandó jelenléte Magyarországon
 5. Mozgó „Balassi Intézet”: a magyar nyelv és magyar kultúra bemutatása, oktatása az önkéntes programunk segítségével a Magyarországra készülő jelentkezőknek
 6. Tudományos partnerség: bilaterális tudástranszfer, felsőoktatási intézmények közötti együttműködés, konferenciák, szakmai anyagok

 

A GLOBAL TALENT PROGRAM EDDIGI MÉRFÖLDKÖVEI2013:   A projekt megalakulása, célkitűzések

 • A projekt céljainak kialakítása, megvalósíthatósági tanulmányok, jogi háttér
 • A program struktúrjának kialakítása, projektdokumentáció és tervezet összeállítása

2015:   Partnerkapcsolatok kialakítása és toborzás

 • Partnerek keresése, kapcsolatfelvétel a magyarországi egyetemekkel
 • Konzuli és diplomáciai kapcsolatok erősítése
 • Marketing kampány és toborzás a Kongói Demokratikus Köztársaságban

2016 első félév: Felvételi eljárások lefolytatása, szelekció, előkészítési folyamatok

 • Jelentkezések befogadása, elbírálás, felvételi vizsga és nyelvi szintfelmérő
 • Tandíj befizetés, befogadó levelek, vízum ügyintézés, utazás előkészítése

2016 szeptember: Első tanulmányi félév megkezdése

 • 3-6 kongói hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait Budapesten a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola marketing szakán

 

A GLOBAL TALENT PROGRAM VÁRHATÓ EREDMÉNYEI


 1. Szellemi tőkebefektetés: a Magyarországon diplomát szerzett kongói hallgatók Afrika globális szerepvállalásának felértékelődésével együtt fontos szereplői lesznek a jövőbeli kongói-magyar kapcsolatoknak
 2. A magyar egyetemek nemzetköziesedése a mai világban az egyetem hírnevét, presztízsét is növeli;
 3. A magyar egyetemek az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók révén bevételre tesznek szert;
 4. A tudományos együttműködés élénkítése pozitív kihatással lesz a nemzetközi szinten egyre nagyobb hangsúllyal bíró Észak-Dél tudományos párbeszédre;
 5. A lokális gazdaságra és vendéglátóiparra, kulturális életre pozitív hatást gyakorolnak a külföldi hallgatók itt tartózkodásának kiadásai.
Afrikáért Alapítvány - MagyarAfrikáért Alapítvány - Francia